Jak si vybrat kapalinu do posilovače řízení?

Obsah

Jak si vybrat kapalinu do posilovače řízení?

Jak si vybrat kapalinu do posilovače řízení?

Jak si vybrat kapalinu do posilovače řízení 1 Minerální. Patří mezi ně rafinérské ropné frakce a přísady zlepšující užitné vlastnosti oleje. Hlavní výhodou minerálních kapalin, kromě ceny, je to, že nemají agresivní vliv na gumové prvky. ... 2 Polosyntetické. Jejich složení obsahuje minerální i syntetické látky. Jejich výhodou je nižší stupeň viskozity, odolnost proti tvorbě pěny a dobrá mazací schopnost. ... 3 Syntetické. Jejich složení obsahuje převážně vícesytné alkoholy, polyestery a malé množství zejména rafinovaných ropných frakcí. ...

Proč jsou kapaliny pevnými látkami?

Kapaliny tvoří přechod mezi pevnými látkami a plyny. Tepelný pohyb molekul kapalin je dán strukturou kapalin - stav mezi naprostým neuspořádáním částic u plynu a pravidelným uspořádáním částic v (ideálních) krystalech. Uspořádání molekul kapaliny je krátkodosahové (podobně jako u amorfních látek ).

Proč dochází ke zmenšení teploty kapaliny?

Zvyšováním teploty dochází ke zmenšení doby, kdy molekula zůstává v rovnovážné poloze, což se projeví lepší tekutostí kapaliny. Mezi molekulami jsou menší vzdálenosti než u plynů (řádově 0,1 nm), a proto na sebe molekuly působí přitažlivými silami, které mají vliv na vlastnosti kapaliny.

Související příspěvky: