Proč je dešťová voda čistý kondenzát?

Obsah

Proč je dešťová voda čistý kondenzát?

Proč je dešťová voda čistý kondenzát?

Dešťová voda není tedy čistý kondenzát, odráží jak přirozené pozadí zemského povrchu (mořské soli, erozi půdy), tak i antropogenní znečištění především kouřovými plyny a dopravou. Látky obsažené v atmosféře mohou být přenášeny na velké vzdálenosti. V dešťové vodě se tak projevují jak vlivy ze vzdálených oblastí, tak i lokální znečištění.

Co je dešťová voda?

Dešťová voda 1 Odvodnění střech. Správným odvodněním zpevněných ploch (střechy), pomáháte minimalizovat riziko zaplavení a poškození... 2 Regulace. Naši regulaci průtoku používejte tehdy, když potřebujete řídit celkový objem dešťové vody ve vašem systému. 3 Transport a odvodnění. Váš systém dešťové kanalizace musí odvádět a přepravovat dešťovou vodu, ať už je její objem nebo... More ...

Jaké jsou požadavky na dešťovou vodu?

Užíváním dešťové vody z hlediska jejího složení nesmí dojít: Tab. 2 - Z hlediska jednotlivých způsobů užívání dešťové vody jsou požadavky na její látkové složení různé:

Proč použít dešťovou vodu na mytí auta?

Chceme-li používat dešťovou vodu především na zahradě na zalévání nebo na mytí auta, postačí systém, nevyžadující žádnou zvláštní filtraci vody, je vhodné pouze zabezpečit, aby do akumulační nádrže nebylo splavováno listí a další větší nečistoty, které by nádrž zanášely.

Související příspěvky: