Jak probíhá replikace v živočišných buňkách?

Obsah

Jak probíhá replikace v živočišných buňkách?

Jak probíhá replikace v živočišných buňkách?

Rychlost replikace v živočišných buňkách se odhaduje na 0,5–0,15 μm/min, je to opravdu pomalý proces, proto probíhá na více místech současně.

Co se podílí na procesu replikace?

Na procesu replikace se kromě uvedených DNA polymeráz podílí řada enzymů, jejichž úlohou je : 1 rozvinout suprahelikální strukturu – gyráza; 2 rozvinout Watson-Crickovu dvoušroubovici – helikázy. More ...

Jaké jsou replikace DNA?

Replikace DNA 1 • Telomery obsahují opakované krátké nukleotidy bohaté na thymin a guanin. Nenesou genetickou informaci, může docházet k... 2 • Některé buňky umí kompenzovat ztrátu telomer. 3 • 1984 objeven enzym telomeráza,který syntetizuje telomery bez předlohy – telomeráza má molekulu RNA, která obsahuje... 4 • Telomeráza se naváže na 5´konec DNA a slouží jako templát... More ...

Související příspěvky: