Jak použít výpočet tepelné ztráty?

Obsah

Jak použít výpočet tepelné ztráty?

Jak použít výpočet tepelné ztráty?

Tato zjednodušená výpočtová pomůcka je určena pro výpočet tepelné ztráty místnosti nebo pro výpočet tepelné ztráty budovy obálkovou metodou. V takovém případě části popisující vlastnosti místnosti uvažujte jako vlastnosti popisující počítanou budovu (rozměry budovy jsou rozměry venkovní).

Co je tepelná ztráta domu?

Tepelná ztráta je množství tepla, které v daném okamžiku uniká z domu do exteriéru. A nezáleží na tom, zda prostupem přes stěny či okna, nebo větráním. Hodnota tepelné ztráty domu se počítá pro konkrétní teplotu – pro extrémnější chlad.

Jak počítat tepelnou ztrátu?

Tepelné ztráty se počítají pro každou místnost zvlášť. Součet jednotlivých ztrát udává celkovou tepelnou ztrátu objektu. Z výsledku výpočtu víte, jakou ztrátu má kterákoli místnost a na základě těchto dat je projektant schopen určit velikost otopného tělesa.

Jaká je tepelná ztráta větráním?

Tepelná ztráta větráním je závislá na výši objemového toku vzduchu, neboli na množství vzduchu v m3/h, které proudí mezi interiérem a exteriérem. Vynásobíme-li tuto hodnotu objemového toku koeficientem 0,34, dostaneme měrnou tepelnou ztrátu větráním Hv (W/K).

Související příspěvky: