Kdo je nejnebezpečnější dřevokazná houba?

Obsah

Kdo je nejnebezpečnější dřevokazná houba?

Kdo je nejnebezpečnější dřevokazná houba?

Dřevomorka domácí Nenáročná a nejnebezpečnější dřevokazná houba, nejvhodnější životní podmínky pro ni jsou teplota do 30°C, vlhkost kolem 20% a minimální cirkulace vzduchu. Projevem nákazy dřeva touto houbou jsou bílé až šedobílé povlaky, případně až červenohnědé plodnice o průměru 30 cm s bílým okrajem.

Jaké jsou vlastnosti dřeva?

Každý druh dřeva má své specifické vlastnosti, které právě ovlivňují možnosti jeho využití. Dřevo je pevným pletivem stonků vyšších rostlin, které jsou označovány jako dřeviny. Dřevo vzniká z meristémových buněk, zahrnujeme je mezi obnovitelné zdroje energie, jeden z druhů biomasy.

Jak se celulozovorní houby vnikají do dřeva?

Celulozovorní houby pronikají do hmoty dřeva jednotlivými hyfami, které si uvolňují cestu stěnami pomocí enzymů. Ligninovorní houby vnikají do dřeva celými svazky hyf, které se silně větví.

Co se týče struktury dřeva?

Struktura dřeva se vyznačuje značnou nehomogenitou a anizotropií. Struktura dřeva zásadně ovlivňuje jeho trvanlivost i fyzikálně – mechanické vlastnosti. Zkoumání rostlého dřeva a dřevěných kompozitů probíhá ve 4 úrovních: • molekulární; • anatomické; • morfologické; • geometrické. [3]

Související příspěvky: