Co může způsobovat kombinace alkoholu a léků proti bolesti?

Obsah

Co může způsobovat kombinace alkoholu a léků proti bolesti?

Co může způsobovat kombinace alkoholu a léků proti bolesti?

Kombinace alkoholu a různých léků (antibiotik, léků na hypertenzi a dalších) mohou vyvolávat zvracení, kolísání krevního tlaku, mdloby, poškození jater, nebo i cévní mozkovou příhodu. Kombinace alkoholu a volně prodejných léků proti bolesti (například ibuprofen) může způsobovat vředy a těžké poškození jater.

Jak je žena pod vlivem alkoholu vystavena násilí?

Žena pod vlivem alkoholu je častěji vystavena násilí včetně sexuálního. Těhotné dospívající dívky, které byly vystaveny sexuálnímu násilí, zneužívaly častěji alkohol a jiné psychoaktivní látky (Martin, 1999).

Proč je alkohol a amfetamin rizikový faktor?

Alkohol a amfetamin představují rizikový faktor pro HIV/AIDS a dalších sexuálně přenosné nemoci u homosexuálních mužů (Koblin a spol., 2006). Korelaci mezi pitím alkoholu nebo zneužíváním marihuany a výskytem sexuálně přenosných nemocí u mladších dospělých rovněž zjistili ve své rozsáhlé studii Wu a spol. (2009).

Související příspěvky: