Kdo byl zajatcem v gulagu?

Obsah

Kdo byl zajatcem v gulagu?

Kdo byl zajatcem v gulagu?

Díla inspirovaná Gulagem 1 Josef Martin Bauer, Kam až mě nohy donesou (česky 1994, 2011; zfilmováno jako Bílé peklo) – příběh německého vojáka jako... 2 Fritz Blankenhorn, A nebylo návratu (česky 2004) – příběh německého zajatce v sovětském pracovním lágru 3 Jan Demčík, Můj útěk do gulagu (1995, 2001) – podkarpatský Rusín, který byl po svém útěku do Sovětského svazu zatčen a... More ...

Kdy byly gulagy zřizovány?

Gulagy byly zřizovány od roku 1918 pro odpůrce sovětské moci, ale i pro pachatele kriminálních činů a mentálně postižené obyvatele, od přelomu 30. let v nich byly internovány zejména oběti politických čistek a také zemědělci odmítající kolektivizaci.

Kdo skončil v ruských gulazích v otřesných podmínkách?

Tak v ruských gulazích v otřesných podmínkách skončilo například 300.000 Maďarů včetně známého švédského diplomata Raoula Wallenberga, který před smrtí v německých táborech zachránil odhadem něco okolo 100.000 maďarských Židů. Do náruče Gulagů se dostalo i 4000 finských zajatců ze Zimní války 1939–40 a Války pokračovací 1941–44.

Související příspěvky: