Co je dopravní prostředek?

Obsah

Co je dopravní prostředek?

Co je dopravní prostředek?

Dopravní prostředek je zpravidla pohyblivý hmotný objekt (těleso) nebo jiný technický resp. technologický soubor, sloužící k dopravě materiálu a přepravě osob. Jedná se vlastně o mobilní součást dopravy a přepravy.

Kdy jsou dopravní prostředky poháněny?

Dopravním prostředkem nejsou také skluzy (využívající gravitace), ani podobné poháněné či nepoháněné dopravníky (válečkové trati apod.), přestože tato zařízení dopravu (materiálu) či přepravu zajišťují.

Jaké jsou stroje dopravních prostředků?

Rozdělení strojních dopravních prostředků 1 Vozidla (kupř. automobily, motocykly, vagóny, lokomotivy, jízdní kola, tramvaje, kočáry, traktory apod.) 2 Letadla (kupř. balóny, vrtulníky, letadla s pevnými křídly, vznášedla, větroně, vírníky, padáky či rakety atd.) 3 Plavidla (kupř. lodě, vory, ponorky, prámy, plovoucí stroje) 4 Zdvihadla (kupř. výtahy, jeřáby, lanovky, eskalátory,... More ...

Související příspěvky: