Co to je závit cívky?

Obsah

Co to je závit cívky?

Co to je závit cívky?

Pokus slouží k netradiční ukázce, co to je závit cívky. Vypočtete počet závitů sekundární cívky, tak, aby se v transformátoru indukovalo napětí 900 mV, jestliže primární cívka má 60 závitů a primární napětí je 12 V. Transformátor se skládá ze dvou cívek spojených jádrem.

Jaký je počet závitů primární cívky?

Počet závitů primární (resp. sekundární) cívky bývá označován N1 (resp. N2 ), primární (resp. sekundární) napětí U1 (resp. U2 ). Na sekundární cívce se indukuje napětí, jehož velikost je dána tzv. transformačním poměrem: (1) U 1 U 2 = N 1 N 2.

Co je cívka připojená ke zdroji napětí?

Cívka připojená ke zdroji napětí se nazývá primární, cívka, ke které se připojuje spotřebič, se nazývá sekundární (viz schéma). V našem případě bude spotřebičem voltmetr.

Jak použít cívku 60 závitů?

Cívku 60 závitů nasaďte na uzavřené lístkové jádro a připojte ji ke zdroji střídavého napětí 12 V. Vypočtěný počet závitů sekundární cívky naviňte na sekundární stranu transformátoru, konce vodiče připojte k voltmetru. Zapněte zdroj a zkontrolujte, zda velikost sekundárního napětí odpovídá zadání.

Související příspěvky: