Co je značka energie obecné?

Obsah

Co je značka energie obecné?

Co je značka energie obecné?

Energie Energie Obecné Obecné Název, značka Energie, E Hlavní jednotka SI joule Značka hlavní jednotky SI J 2 more rows ...

Jaké jsou druhy energie?

Druhy energie. Druhy energie se rozlišují např. podle druhu síly, která působí, podle zdroje, který energii vydává, ap.: Podle působící síly. Mechanická energie. Kinetická (pohybová) energie; Potenciální (polohová) energie. Gravitační potenciální energie

Jaký je symbol energie v soustavě SI?

Jako symbol energie se používá písmeno E . Hlavní jednotka energie i práce v soustavě SI je joule, značka jednotky: J. Je definován jako práce, kterou vykoná síla 1 N působící po dráze 1 m. Další používané mimosoustavové jednotky jsou: kalorie (cal, rovná se 4,185 J), používala se ve fyzice před zavedením metrické jednotky.

Související příspěvky: