Jak vzniká pevné složka půdy?

Obsah

Jak vzniká pevné složka půdy?

Jak vzniká pevné složka půdy?

Pevná složka půdy vzniká rozpadem a rozkladem hornin. Půda obsahuje primární a sekundární (jílové) minerály. Do pevné složky půdy se zpravidla zahrnuje organická neživá (humus) a živá složka.

Jaké jsou látky znečišťující půdu?

Všechny látky znečišťující půdu lze rozdělit do 4 hlavních tříd: 1 Třída anorganických polutantů je těžké kovy, kyanidy, kyseliny a alkálie; 2 Třída organických polutantů je pesticidy, fenoly, rafinované výrobky atd.; 3 Třída biologických polutantů; 4 Třída radioaktivního odpadu.

Co znamená "znečištění půdy"?

Termín "znečištění půdy" označuje degradaci půdy, která je doprovázena výraznou změnou chemického složení. Zpravidla se jedná o rostliny, které první pocity změn na sebe, a oni jsou první, kdo trpí od nich.

Jaké jsou minerály půdy?

Půda obsahuje primární a sekundární (jílové) minerály. Do pevné složky půdy se zpravidla zahrnuje organická neživá (humus) a živá složka.

Související příspěvky: