Co je atom?

Obsah

Co je atom?

Co je atom?

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.Atom se skládá z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony a obalu obsahujícího elektrony

Co jsou atomy a molekuly?

Atomy a molekuly V plynech , kapalinách a některých pevných látkách jsou atomy chemickými vazbami vázány do molekul . V jiných pevných látkách jsou atomy vázány přímo bez tvorby molekul.

Co se týče různých atomů?

Různé atomy se liší svým složením: počtem jednotlivých částic. Atomy různých prvků se liší svým atomovým číslem, které vyjadřuje počet protonů v jádře (např. atom se šesti protony je atomem uhlíku; počet elektronů v obalu je u běžného elektricky neutrálního atomu shodný s počtem protonů v jádře).

Jaké jsou první představy o atomu?

První představy o atomu pocházejí z antického Řecka, ve kterém v 5. století př. n. l. Démokritos představil filosofickou teorii - atomismus, podle které nelze hmotu dělit do nekonečna, neboť na nejnižší úrovni existují dále nedělitelné částice, které označil slovem atomos (ἄτομος). Podle této teorie je veškerá hmota ...

Související příspěvky: