Co je exponenciální růst?

Obsah

Co je exponenciální růst?

Co je exponenciální růst?

Exponenciální růst: Exponenciální růst populace se týká růstu, jehož míra je úměrná velikosti populace za určité časové období. Logistický růst: Logistický růst se týká populačního růstu, jehož míra klesá s rostoucím počtem jednotlivců a stává se nulou, když se populace stane jejím maximem.

Co se týká exponenciálního růstu?

Exponenciální růst se týká růstu populace, jejíž míra je úměrná velikosti populace za určité časové období. Velikost populace závisí na míře porodu a míře úmrtí. Exponenciální růst nastává, když je k dispozici dostatek zdrojů pro jednotlivce v populaci. Výsledkem je křivka ve tvaru písmene J, když je počet entit vynesen proti času.

Jaké jsou vlastnosti exponenciálních funkcí?

Exponenciální funkce se základem větším než 1 jsou funkce rostoucí. To znamená čím je větší x, tím je větší y. Zajímavé vlastnosti exponenciálních funkcí. Když obě dvě horní funkce narýsujeme do jednoho grafu, všimneme si několika zajímavých vlastností:

Související příspěvky: