Jak se Kloubní chrupavka uplatňuje?

Obsah

Jak se Kloubní chrupavka uplatňuje?

Jak se Kloubní chrupavka uplatňuje?

Dále se kloubní chrupavka uplatňuje jako tlumič nárazů – vlivem zátěže je schopna až o 40 % snížit svoji výšku (tento děj je podmíněn vytlačením vody) a optimalizuje rozložení zátěže na pod ní se nacházející kost.

Jak dochází ke zhoršení výživy chrupavky?

Dochází-li k pohybu v kloubu a tedy i k zátěži chrupavky, zajišťuje střídání komprese a distrakce, tedy vytlačování a nasávání tekutiny do a z chrupavky její výživu. Z toho plyne, že je-li kloub znehybněn, dochází i ke zhoršení výživy chrupavky.

Jak se zbavit nadměrné chrupavky?

Nadměrně zatěžovaná chrupavka potřebuje dostatek živin k optimální obnově, a tak kvalitní kloubní výživa by měla být součástí pravidelné suplementace každého sportovce alespoň polovinu každého roku.

Související příspěvky: