Co je uhlíková neutralita?

Obsah

Co je uhlíková neutralita?

Co je uhlíková neutralita?

Pojem „uhlíková neutralita“ se používá v souvislosti s procesy uvolňování oxidu uhličitého spojenými s dopravou, výrobou energie, zemědělstvím a průmyslovými procesy. Potřeba dosáhnout uhlíkové neutrality vyplývá z potřeby snížení dopadů globálního oteplování.

Kdo jsou klimaticky neutrální země?

Klimaticky-neutrální země: utopie, nebo realita? 1 Nizozemí, Belgie, Lucembursko . 2 Evropská unie jako prosperující i zodpovědná. 3 Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Slovinsko i Slovensko . Podpořily tím návrh Evropské komise, který obsahuje náčrt... 4 Spojeny v rozmanitosti? Motto EU v klimatické praxi. Států, majících výhrady ke klimaticky neutrální EU, není mnoho. Na... More ...

Co je snížení emisí uhlíku?

Snížením emisí uhlíku (nízkouhlíková ekonomika) změnou zdrojů energie a průmyslových procesů. Posun směrem k využívání obnovitelné energie (např. větrné a solární) vykazuje snížení emisí oxidu uhličitého.

Související příspěvky: