Co se týče transformátoru v smyčce?

Obsah

Co se týče transformátoru v smyčce?

Co se týče transformátoru v smyčce?

Princip jeho funkce vychází z Faradayova zákona elektromagnetické indukce, který říká, že napětí indukované ve smyčce je přímo úměrné změně magnetického toku. V případě transformátoru dochází k indukci napětí v sekundárním vinutí vlivem působení proměnlivého magnetického toku, jenž je vyvoláván proudem procházejícím primárním vinutím.

Jaká je hodnota sekundárního okruhu měřícího transformátoru napětí?

Měřící transformátory napětí se primárním vinutím s velkým počtem závitů připojují na měřený obvod, přičemž k sekundárnímu vinutí s menším počtem závitů se připojí měřicí přístroje s velkým vnitřním odporem. Jmenovitá hodnota sekundárního okruhu měřícího transformátoru napětí bývá obvykle 100 V.

Jak je jmenovitá hodnota měřícího transformátoru napětí?

Jmenovitá hodnota sekundárního okruhu měřícího transformátoru napětí bývá obvykle 100 V. Měřící transformátory proudu mají na primárním vinutí velmi malý počet závitů velkých průřezů (zpravidla pouze jeden). Sekundární vinutí s naopak velkým počtem závitů slouží k převodu na běžnou jmenovitou hodnotu 5 či 1 A.

Jaký je činný výkon transformátoru?

Kombinací těchto dvou typů transformátorů může být samozřejmě měřen i činný výkon wattmetrem. U toho typu transformátoru slouží jedna cívka zároveň jako vinutí primární i sekundární. Změnou napětí bývá dosaženo větším počtem odboček vycházejících z cívky nebo použitím pohyblivého jezdce.

Související příspěvky: