Jaký je výzkum genetických modifikací?

Obsah

Jaký je výzkum genetických modifikací?

Jaký je výzkum genetických modifikací?

Teoretický výzkum problematiky související s genetickými modifikacemi (GM) zahrnuje modelové druhy, studium různých metod transformace, využívání různých konstruktů nebo identifikaci cílových genů u různých organizmů.

Co je genetická modifikace?

Genetická modifikace je technika, která odborníkům (genetikům) umožňuje upravit či změnit genetickou výbavu organizmů. Nejčastěji se to provádí tak, že se požadované geny přenáší z jednoho organizmu na druhý a příjemce genu tak získá nové vlastnosti a rysy.

Jaké jsou geneticky modifikované potraviny?

Příklady geneticky modifikovaných potravin uvádíme níže: 1 Kukuřice a sojové boby odolné vůči herbicidním prostředkům: Kukuřice a sojové boby byly geneticky modifikovány tak, aby byly odolné vůči glyfozátu, což je herbicid obsažený v přípravku zvaném Roundup. ... 2 Papája odolná vůči virům: Na Havaji byla provedena genetická modifikace papájovníku tak, aby odolal viru způsobujícímu kroužkovitost (Ringspot Virus). 3 Zlatá rýže: Švýcarští odborníci vyvinuli zlatou rýži, což je druh žluté rýže, která produktuje beta karoten, látku s antioxidačními účinky, kterou lidské tělo umí přeměnit ve vitamín A ( 1 ...

Kde se používá geneticky modifikovaná krmiva?

Asi 70 – 90% geneticky modifikovaných potravin se používá jako krmivo pro dobytek a v USA drtivá většina (95%) všech na maso chovaných zvířat konzumuje geneticky modifikovaná krmiva. V Evropě je toto procento poněkud menší, ale podíl geneticky modifikovaných krmiv stále stoupá ( 2 ).

Související příspěvky: