Co se řadí do pojmu karcinogen?

Obsah

Co se řadí do pojmu karcinogen?

Co se řadí do pojmu karcinogen?

Co se řadí do pojmu karcinogen? 1 představuje chemickou látku nebo směs chemických látek, a také řadu faktorů které způsobují rakovinu nebo zvyšují její... 2 je to vysoce početná skupina látak, která atakuje genetický materiál 3 ionizující záření 4 dlouhodobé zánětlivé procesy i jiné rizikové komplexní vlivy 5 klasifikace chemické látky s karcinogenním rizikem se opírá o vlastnosti... More ...

Co jsou karcinogenní látky?

Třetí kategorií jsou karcinogeny, látky nebo skupiny sloučenin, které nelze kvůli nedostatku údajů klasifikovat. Tento seznam látek je v současné době nejpřesvědčivějším mezinárodním dokumentem obsahujícím údaje o karcinogenních látkách a stupni důkazů jejich karcinogenního rizika pro člověka.

Jaké jsou chemické Karcinogeny?

V závislosti na povaze působení na tělo jsou chemické karcinogeny rozděleny do tří skupin: 1 karcinogeny, které způsobují nádory především v místě aplikace; 2 karcinogeny vzdáleného selektivního působení, které způsobují nádor v jednom nebo v jiném orgánu; 3 karcinogeny s vícenásobným působením, provokující vývoj nádorů s různou morfologickou strukturou a v různých orgánech.

Proč vznikají karcinogeny v těle?

Chemické karcinogeny v těle prochází biotransformace procesy, což vede k vytvoření karcinogenních metabolitů, které proniká do buňky způsobují hluboké poškození, opravené jeho genetického aparátu, což způsobuje buněčné malignity.

Související příspěvky: