Co je liberalismus?

Obsah

Co je liberalismus?

Co je liberalismus?

Co je liberalismus? Od této pravdy je pak kousek k měšťáckému vidění, že mít více znamená být více. Liberalismus je výchova člověka k sobectví, ovládání a zneužívání druhých k podpoře vlastních sobeckých zájmů. Tato ideologie ale funguje.

Proč jsou lidé zaměňováni s liberály?

Často jsou zaměňováni s liberály v ekonomickém pojetí, kteří jsou chápáni jako zastánci minimálních státních zásahů do ekonomiky -- zde jde však o rovinu společensko-sociální, nikoli ekonomickou. Liberálové tudíž mohou být i levicoví. Často jsou právě spjati s hnutími, které se objevily v 60. letech v souvislosti s tzv.

Co je konzervativní a liberální?

Občas se však nějaká partaj (častěji pravicová než levicová) označí jako konzervativní či liberální. Toto užití však častěji slouží k matení pojmů než ke skutečné identifikaci. Tyto pojmy jsou značně relativní a jejich pojetí je rozmanité. Jedním ze základních prvků konzervativních hodnot jsou křesťanské prvky.

Jak funguje liberalismus?

Liberalismus je výchova člověka k sobectví, ovládání a zneužívání druhých k podpoře vlastních sobeckých zájmů. Tato ideologie ale funguje. Funguje za aktivní pomoci oficiálních ideologů-novinářů a u nás i ideologů-umělců a v rámci ekonomických možností je dokonce relativně stabilní.

Související příspěvky: