Co jsou klíčová slova?

Obsah

Co jsou klíčová slova?

Co jsou klíčová slova?

Co jsou klíčová slova a jak je tvořit? Klíčová slova mají vystihnout to nejdůležitější z textu a odpovídat teoretické i praktické části práce. Zpravidla se jedná o jednoslovné či víceslovné výrazy a ustálená slovní spojení, jména osob, názvy organizací, konkrétní místa či události, pojmenování předmětů atd. Klíčová slova začínají malým písmenem ...

Klíčová slova jsou důležitým prvkem odborného textu?

Klíčová slova jsou stejně jako název a abstrakt důležitým prvkem každého odborného textu: klíčová slova vystihují obsahovou podstatu textu, pomáhají se rychle orientovat a identifikovat téma, slouží při vyhledávání relevantních dokumentů.

Proč přidávat klíčová slova pro vyhledávací dotazy?

Nedoporučujeme přidávat velmi podobná klíčová slova, například „červené auto“ a „auto červené“, protože pro oba vyhledávací dotazy stačí použít jedno z nich. Pokud to však přesto uděláte, vaše náklady ani výkon to nijak neovlivní.

Co jsou klíčová slova ve volné shodě?

Například klíčová slova ve volné shodě „červené auto“ a „auto červené“ budou rozpoznána jako duplikáty a použito bude jen to z nich, které bude mít lepší hodnocení reklamy. I pokud jsou k zobrazení reklamy na určitý vyhledávací dotaz způsobilá všechna vaše podobná klíčová slova, do každé aukce reklam podáte vždy jen jednu nabídku.

Související příspěvky: