Co jsou ptáčci v zimě?

Obsah

Co jsou ptáčci v zimě?

Co jsou ptáčci v zimě?

Téma : PTÁČCI V ZIMĚ Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými Je schopno elementární spolupráce ve dvojicích, ve skupině dětí

Kde jsou tažné ptáky v zimě?

V jižních krajích je teplo a dostatek potravy. U nás by se tito ptáci v zimě neuživili. Mezi tažné ptáky patří např: vlaštovka, jiřička, husa velká, čáp, špaček, skřivan a kukačka. Na jarní přílet vlaštovek se těšíme, protože vlaštovky považujeme za symbol jara.Vlaštovka je často zaměňována s jiřičkou.

Jak se živí přezimující ptáci?

Naši přezimující ptáci se živí hlavně jehličím, semínky, pupeny a bobulemi. V kůře stromů můžou najít i larvy a kukly. Většinou jsou naši přezimující ptáci semenožraví. Ale i některé druhy těchto ptáků migrují na zimu pryč společně s ptactvem, které se živí hmyzem.

Kde se tito ptáci v zimě neuživili?

U nás by se tito ptáci v zimě neuživili. Mezi tažné ptáky patří např: vlaštovka, jiřička, husa velká, čáp, špaček, skřivan a kukačka. Na jarní přílet vlaštovek se těšíme, protože vlaštovky považujeme za symbol jara.Vlaštovka je často zaměňována s jiřičkou. Vlaštovka má načervenalé hrdlo a hlouběji vykrojený ocas.

Související příspěvky: