Co je evidence uchazečů o zaměstnání?

Obsah

Co je evidence uchazečů o zaměstnání?

Co je evidence uchazečů o zaměstnání?

Evidence uchazečů o zaměstnání slouží k vyhledání vhodného zaměstnání fyzické osobě, která nemá zaměstnání a má zájem o pomoc Úřadu práce České republiky při hledání pracovního uplatnění. Do evidence uchazečů o zaměstnání se zařadí fyzická osoba na základě osobně podané Žádosti o zprostředkování zaměstnání a v případě splnění zákonem o ...

Co jsou základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání?

Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání 1 Kdo se může stát uchazečem o zaměstnání. 2 Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Soustavnou přípravou na budoucí povolání je doba denního studia na střední... 3 Práva uchazeče o zaměstnání. 4 Povinnosti uchazeče o zaměstnání. 5 Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. More ...

Kdo se může stát zájemcem o zaměstnání?

Kdo se může stát zájemcem o zaměstnání 1 má zájem o zprostředkování zaměstnání a 2 za tímto účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. More ...

Související příspěvky: