Jak získat výpočet rychlosti větru?

Obsah

Jak získat výpočet rychlosti větru?

Jak získat výpočet rychlosti větru?

BEAUFORTOVA STUPNICE - kalkulátor - výpočet dle rychlosti větru Zadejte do textových polí rychlost větru v metrech za sekundu, nebo v kilometrech za hodinu a získate automaticky přepočet na jinou jednotku i popis projevu větru o této rychlosti na okolí. Jednotka Rychlost větru [m/s] [km/h]

Jaká je průměrná rychlost okamžité rychlosti?

Od okamžité rychlosti se průměrná rychlost liší tak, že je definována jako celková vzdálenost uražená za určitý čas. Např. pokud je vzdálenost 80 kilometrů ujetá za 1 hodinu, pak je průměrná rychlost 80 kilometrů za hodinu.

Co je okamžitá rychlost v daném okamžiku?

Okamžitá rychlost je rychlost v daném časovém okamžiku. Jelikož je časový okamžik nekonečně krátký, vypočte se okamžitá rychlost jako první derivace dráhy podle času, tedy limitním přechodem od průměrné rychlosti: v = lim t 1 → t 2 r ( t 1 ) − r ( t 2 ) t 1 − t 2 = d r ( t ) d t = d s d t.

Jaká je průměrná rychlost za hodinu?

Průměrná rychlost. Od okamžité rychlosti se průměrná rychlost liší tak, že je definována jako celková vzdálenost uražená za určitý čas. Např. pokud je vzdálenost 80 kilometrů ujetá za 1 hodinu, pak je průměrná rychlost 80 kilometrů za hodinu.

Související příspěvky: