Kdo je soudce?

Obsah

Kdo je soudce?

Kdo je soudce?

Soudce. Soudce je osoba pověřená autoritativně rozhodovat ve sporných záležitostech, zejména právních. Soudce vstupuje do sporu dvou stran jako třetí a nezúčastněný, aby rozhodoval nestranně a spravedlivě. Proto musí být nezávislý a nemůže rozhodovat o záležitostech, v nichž může mít nějaký osobní zájem ( podjatost ).

Proč jsou SENIORI ohroženi při nehodách?

Senioři jsou oproti ostatním věkovým skupinám v silničním provozu výrazněji ohroženi. Bohužel následky nehod, na nichž mají účast, bývají právě pro ně fatálnější. Svou roli při nehodách sehrává nejen věk seniorů, ale rovněž i jejich zdravotní stav, zejména zpomalující se reakce, horší zrak, sluch a omezená pohyblivost i motorika.

Proč jsou seniory ohroženější?

Důvody jsou jasné: nejde totiž jen o zdraví a životy seniorů, ale rovněž ozdraví a životy ostatních účastníků silničního provozu. Senioři jsou nepochybně na silnicích ohroženější, kdy je ohrožuje nejen jejich zvýšená fyzická zranitelnost, ale zejména postupný úbytek psychických a fyzických schopností.

Související příspěvky: