Kde se vyskytují tornády?

Obsah

Kde se vyskytují tornády?

Kde se vyskytují tornády?

Tornáda se vyskytují v bouřích téměř po celém světě, přičemž nejznámější oblastí je americký středozápad a jih, jedná se o tzv. tornádovou alej, resp. tornádový pás, která se rozkládá v povodí řeky Mississippi mezi Skalistými horami a Apalačským pohořím - Texas, Kansas, Oklahoma a Nebraska. Ve Spojených státech je největší výskyt tornád na světě.

Kde se tornádo vyskytuje?

Nejvíce tornád se tam vyskytuje v období od dubna do června. Jméno tornádo pochází ze španělského nebo portugalského tronada = bouřka, resp. tornar = točit se.

Co je tornádo?

Jméno tornádo pochází ze španělského nebo portugalského tronada = bouřka, resp. tornar = točit se. Rozlišujeme dva druhy tornád. Prvním typem je tzv. supercelární tornádo, které je vázáno na výskyt supercelární bouře. Supercela je konvektivní oblačnost tvořená jedinou mohutnou bouřkovou buňkou.

Související příspěvky: