Jaké jsou umělecké metafory?

Obsah

Jaké jsou umělecké metafory?

Jaké jsou umělecké metafory?

Umělecké metafory se třídily a hodnotily též z hlediska literární historie, rozbíraly se typy metafor podle uměleckých individualit, podle literárních proudů a směrů. Je však možno dívat se na metaforu z hlediska jazykové formy a studovat její sdělné funkce a možnosti s tím spojené. Užití metafory je pronikavý zásah do sémantiky sdělování.

Co se týče metafory?

Zjednodušeně řečeno, metaforický výraz je v kontextu prvkem co do svého významu inkongruentním, jakýmsi druhem hádanky (jak už konstatoval Aristoteles), kterou musí adresát rozluštit, jinak by metafora byla nesrozumitelná a nesplnila by svůj úkol.

Co je metafora?

Podkladem metafory je označení věci oklikou přes slovo, které běžně označuje věc něčím podobnou. Mezi pojmem, jehož slovní označení se bere za pojmenování ( obraz metafory), a pojmem, který má být takto pojmenován ( základ metafory), je vztah podobnosti.

Jak vznikla metafora lidové poezie?

Teprve v minulém století, jak se postupně stávala hlavním z výrazových prostředků básníkova prožitku a jak byly studovány i metafory lidové poezie, význam metafory byl stále více zdůrazňován a byla věnována zvláštní pozornost i jejímu původu a rozsahu jejího užití. Vznikaly obsáhlé monografie. H.

Související příspěvky: