Jaké jsou učební osnovy v mikrobiologii potravin?

Obsah

Jaké jsou učební osnovy v mikrobiologii potravin?

Jaké jsou učební osnovy v mikrobiologii potravin?

Vhodným studijním doplňkem k tištěných skriptům jsou multimediální učební texty Atlas mikrobiologie potravina Laboratorní metody vmikrobiologii potravin, které jsou volně přístupné na internetové adrese: http://fvhe.vfu.cz/sekce_ustavy/uhtml/index.html. Závěrem bychom rády poděkovaly recenzentkám Prof. Ing. Kateřině Demnerové, CSc. a RNDr.

Které jsou Mikrobiologické metody?

MIKROBIOLOGIE POTRAVIN A MIKROBIOLOGICKÉ LABORATORNÍ METODY. OBECNÁ MIKROBIOLOGIE MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. MVDr. Lenka Necidová, Ph.D. Mgr. Marta Dušková, Ph.D.

Co se týče Mikrobiologie potravin?

Je samozřejmé, že v obou případech jsou na studenty kladeny rozdílné nároky vyplývající z různého zaměření uvedených studijních oborů. Na druhou stranu odlišnost praktické výuky mikrobiologie potravin není natolik významná, aby vyžadovala samostatné studijní materiály, zvlášť pro bakalářský a zvlášť pro magisterský studijní program.

Jaké jsou metody stanovení mikroorganismů potravin?

Metody stanovení mikroorganismů v potravinách Cupáková Šárka, Karpíšková Renáta, Necidová Lenka Předmluva Mikrobiologie potravin je na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno vyučována v rámci bakalářského i magisterského studijního programu.

Související příspěvky: