Co se považuje za minerály?

Obsah

Co se považuje za minerály?

Co se považuje za minerály?

Naopak se za minerály se z mineralogického hlediska nepovažují: 1 Voda v kapalném stavu, atmosférické plyny atd. 2 Ropa a nekrystalické bitumenní látky (např. asfalt) 3 Antropogenní (člověkem vytvořené) materiály, geologickými procesy modifikované antropogenní materiály 4 Látky vzniklé zásahem člověka do přírody (např. produkty hoření uhelných hald), ale naopak za nerosty jsou... More ...

Jaké jsou minerály prvky?

Prvky jsou minerály, které jsou tvořeny pouze jedním chemickým prvkem. Patří sem 20 minerálů, z toho 10 geologicky signifikantních. Dělí se na kovové a nekovové (případně i polokovové). Kovové se dělí na křehké a tvárné.

Co je minerál?

Minerál (lat., z minera, důl) čili nerost je homogenní přírodní fáze s přesně definovatelným chemickým složením a s vysoce uspořádanou stavbou částic, která je za normálních podmínek krystalická (výjimkou je přírodní rtuť) a která vznikla jako výsledek geologických procesů, případně jako produkt přírodních procesů na jiném kosmickém tělese.

Související příspěvky: