Kdo je nejvíce používaný typ hasicího přístroje?

Obsah

Kdo je nejvíce používaný typ hasicího přístroje?

Kdo je nejvíce používaný typ hasicího přístroje?

V současnosti nejvíce používaný typ hasicího přístroje! Hasivem u tohoto typu přístroje je speciální nebo univerzální jemný prášek, hnaný plynem. Jedná se o relativně velmi účinné hasivo, jehož velkou výhodou je elektrická nevodivost. Proto je s ním možné hasit i elektrická zařízení pod napětím. Hasebním efektem je stěnový efekt.

Co je práškový hasicí přístroj?

Práškový hasicí přístroj je označen štítkem “Práškový”, případně anglicky “Powder”. Hasicí látkou je prášek hnaný plynem. Prášek působí jako tepelný výbuch, který ochlazuje plameny. Práškový hasicí přístroj je vhodný pro požáry třídy A, B a C. Může být použit proti požárům, kde jsou pevné látky, kapaliny a plyny.

Co je pěnový hasicí přístroj?

Pěnový hasicí přístroj je označen štítkem “Pěnový”, případně anglicky “Foam”. Je založen primárně na vodní bázi a obsahuje pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu a rychle pohlcuje plameny. Má vysoce krycí účinek a izoluje hořící látky od přísunu kyslíku, což zajišťuje dusivý efekt.

Související příspěvky: