Jaké jsou druhy hasicích přístrojů?

Obsah

Jaké jsou druhy hasicích přístrojů?

Jaké jsou druhy hasicích přístrojů?

Jaké jsou druhy hasicích přístrojů? 1 Vodní hasicí přístroj. Tento druhy hasicího přístroje je označen štítkem “Vodní”, případně anglicky “Water”. Hasební látkou je voda. 2 Práškovýhasicí přístroj. Práškový hasicí přístroj je označen štítkem “Práškový”, případně anglicky “Powder”. Hasicí látkou je prášek hnaný plynem. 3 Pěnovýhasicí přístroj. Pěnový hasicí přístroj je označen štítkem “Pěnový”, případně anglicky “Foam”. ...

Co je pěnový hasicí přístroj?

Pěnový hasicí přístroj je označen štítkem “Pěnový”, případně anglicky “Foam”. Je založen primárně na vodní bázi a obsahuje pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu a rychle pohlcuje plameny. Má vysoce krycí účinek a izoluje hořící látky od přísunu kyslíku, což zajišťuje dusivý efekt.

Co je práškový hasicí přístroj?

Práškový hasicí přístroj je označen štítkem “Práškový”, případně anglicky “Powder”. Hasicí látkou je prášek hnaný plynem. Prášek působí jako tepelný výbuch, který ochlazuje plameny. Práškový hasicí přístroj je vhodný pro požáry třídy A, B a C. Může být použit proti požárům, kde jsou pevné látky, kapaliny a plyny.

Co jsou hasicí přístroje požárně bezpečnostní?

a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci jsou hasicí přístroje považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru. Podle této vyhlášky je nutné provádět na těchto zařízeních pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.

Související příspěvky: