Co je smlouva?

Obsah

Co je smlouva?

Co je smlouva?

Smlouva (někdy též kontrakt, dohoda nebo konvence) je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují. Smlouvou tak mezi nimi vznikne závazek k určitému plnění.

Jaké jsou důvody pro odstoupení ze smlouvy?

Důvody pro odstoupení mohou vyplývat: 1 ze zákona – důvody mohou být jednak obecné a jednak specifické pro jednotlivé typy smluv, 2 ze smlouvy – obě smluvní strany se předem dohodly, za jaké situace mohou ze smlouvy jednostranně odstoupit. More ...

Kde je smlouva uzavřena?

V případech, kdy je smlouva uzavřena: 1 prostřednictvím komunikace na dálku (přes internet, po telefonu), nebo 2 mimo obvyklé obchodní prostory (např. u spotřebitele doma, na ulici), nebo 3 o spotřebitelském úvěru, More ...

Proč vznikla soukromá smlouva?

České soukromé právo 1 Proces vzniku smlouvy. Právní úprava občanského zákoníku z roku 1964 zásadně vycházela z podoby po tzv. velké novele z... 2 Návrh na uzavření smlouvy. Uzavření smlouvy řídící se novým občanským zákoníkem zaznamenalo v úpravě pravidel oproti... 3 Podstatné náležitosti smlouvy. Podstatnými náležitostmi jsou takové obsahové prvky, které musí být dohodnuty,... More ...

Související příspěvky: