Jaká je maximální požární odolnost stropu?

Obsah

Jaká je maximální požární odolnost stropu?

Jaká je maximální požární odolnost stropu?

Rozdělují objekt po výšce na úseky, které jsou mnohdy totožné s požárními úseky. Stropy musí splňovat požadavky z hlediska požární odolnosti a stupně hořlavosti použitých stavebních hmot. Minimální nornou požadovaná požární odolnost stropu je 15 minut, maximální je 180 minut.

Jak se zvětšuje stropní konstrukce?

Se zvětšujícím se rozponem stropu narůstá plošná hmotnost stropu, větší zatížení na ostatní konstrukce a tím i celkové náklady. Při volbě stropní konstrukce je důležité, zda umožňuje provedení konzoly za svislou nosnou konstrukcí a jak umožňuje řešit prostupy.

Jaké jsou výhody obousměrně pnuté stropní konstrukce?

Při volbě stropní konstrukce je důležité, zda umožňuje provedení konzoly za svislou nosnou konstrukcí a jak umožňuje řešit prostupy. Jelikož lze jednosměrné stropy vykonzolovat efektivně jenom ve směru pnutí nosných prvků, jsou obousměrně pnuté stropní konstrukce výhodnější.

Jak zabezpečit domácnost proti požáru?

Jak zabezpečit domácnost proti požáru 1 • Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce. 2 • Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby... 3 • S otevřeným ohněm zbytečně neriskujte. Zdroje otevřeného ohně jako jsou svíčky nebo teplomet nenechte hořet bez... More ...

Související příspěvky: