Jaké jsou základní sazby DPH?

Obsah

Jaké jsou základní sazby DPH?

Jaké jsou základní sazby DPH?

Do základní 21% sazby DPH spadá například komerční výstavba, elektřina, benzín a zemní plyn, tvrdý alkohol a tabák, nábytek, oblečení nebo elektronika. Nakupující občan tedy skoro pětinu celkové zdaněné ceny zaplatí státu, bez ohledu na svoji ekonomickou a sociální situaci.

Kdo je plátcem osvobozeným od daně?

1 (1) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, u kterého při pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce... 2 (2) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, při jehož pořízení nebo použití neměl plátce nárok na odpočet daně... More ...

Co je osvobozená od daně?

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. (1) Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na odpočet daně osvobozena tato plnění: a) základní poštovní služby a dodání poštovních známek ( § 52 ), b) rozhlasové a televizní vysílání (§ 53), c) finanční činnosti ( § 54 ),

Související příspěvky: