Kdo je Austrálie?

Obsah

Kdo je Austrálie?

Kdo je Austrálie?

Austrálie, oficiálně Australské společenství (anglicky Commonwealth of Australia) – v českém prostředí též Australský svaz – je federativní stát na jižní polokouli nacházející se na stejnojmenném kontinentu.

Kdo žije v Austrálii?

V Austrálii žije přibližně 22–24 milionů obyvatel, převážně ve velkých pobřežních městech jako Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide a Darwin. Australská pevnina je obydlena více než čtyřicet dva tisíce let domorodými obyvateli – Austrálci.

Co je státní moc Austrálie?

Státní moc je rozdělena na: 1 moc zákonodárnou – reprezentuje ji Australský parlament, jehož součástí je Senát, Sněmovna reprezentantů a královna... 2 moc výkonnou – reprezentuje ji Federální výkonná rada ( Federal Executive Council ), v jejímž čele stojí generální... 3 moc soudní – reprezentuje ji Nejvyšší soud Austrálie a ostatní níže postavené soudy; na orgánech Velké... More ...

Proč je slovo Australie známo?

Jméno „Austrálie“ je odvozeno z latinského adjektiva australis („jižní“). Pověst o „neznámé jižní zemi“ (terra australis incognita) je známa již od římských časů a byla zcela běžná ve středověké geografii. Nebyla však vázána na jakékoliv znalosti umístění konkrétního kontinentu.

Související příspěvky: