Co je součástí revize elektrických spotřebičů?

Obsah

Co je součástí revize elektrických spotřebičů?

Co je součástí revize elektrických spotřebičů?

Nakonec – součástí revize má být i obnovení chybějících popisů a značení na spotřebiči. 1.2 Platné ČSN pro ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů 1.2.1 Přehled norem pro revize elektrických spotřebičů V současné době se kontrol a revizí elektrických spotřebičů konkrétně týkají tři normy.

Kde jsou závady spotřebičů používaných v domácnosti?

Pracovníci z inspektorátu bezpečnosti práce nebo z Policie ČR by jistě dokázali uvést mnoho příkladů, kdy závady na elektrických spotřebičích způsobily úraz nebo i smrt, byly příčinou požárů a jiných škod. Současná legislativa zatím nenařizuje vykonávat pravidelné prohlídky a revize spotřebičů používaných v domácnosti.

Které jsou elektrické spotřebiče?

Elektrické spotřebiče nám slouží, umožňují vykonávat naši pracovní činnost, pomáhají nám v domácnosti, využíváme je pro zábavu a většinou si ani neuvědomujeme, že také mohou vést ke škodám na majetku, úrazům nebo i ohrozit život nás i našich blízkých.

Související příspěvky: