Co je základem pro výpočet nemocenského?

Obsah

Co je základem pro výpočet nemocenského?

Co je základem pro výpočet nemocenského?

Základem pro výpočet nemocenského je denní vyměřovací základ. To je zjednodušeně řečeno průměrný denní příjem za rozhodné období - zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (např. dočasná pracovní neschopnost).

Jaké jsou dávky nemocenského pojištění?

O jaké dávky nemocenského pojištění se zajímáte? 1 Základní informace. Nemocenské je jednou z šesti dávek českého systému nemocenského pojištění (vedle ošetřovného,... 2 Podmínky nároku. Podmínkou nároku na nemocenské je, že občan je takzvaně nemocensky pojištěn (účasten nemocenského... 3 Podání žádosti. Nárok na dávku se uplatní tiskopisem Rozhodnutí o dočasné pracovní... More ...

Jaký je výpočet nemocenské dávky?

Výpočet nemocenské, nemocenská 2020 Nemocenská nahrazuje výpadek příjmu v případě pracovní neschopnosti. Patří do systému nemocenského pojištění. Nemocenská dávka se vyplácí od 15. dne nemoci.

Jaká je výše nemocenského za kalendářní den?

Výše nemocenského za kalendářní den se snižuje o 50 % v případech, kdy si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost (toto platí i u dočasných pracovních neschopností vzniklých v roce 2020): 1 zaviněnou účastí ve rvačce, 2 jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek, 3 při spáchání úmyslného trestného činu nebo... More ...

Související příspěvky: