Jaké jsou všeobecné školy v Německu?

Obsah

Jaké jsou všeobecné školy v Německu?

Jaké jsou všeobecné školy v Německu?

Všeobecné školy mají tři varianty a technické dokonce sedm. V Německu si žáci po základní škole vybírají mezi hlavní školou, která poskytuje všeobecné vzdělání, reálnou školou, nebo gymnáziem.

Kdo je hlavní školou v německém Německu?

V Německu si žáci po základní škole vybírají mezi hlavní školou, která poskytuje všeobecné vzdělání, reálnou školou, nebo gymnáziem. Reálná škola je přitom přípravným stupněm pro studium na střední škole a gymnáziu, gymnázium je pak obsahem učiva srovnatelné s českými gymnázii a končí maturitou.

Kdo studuje na německé vysoké škole?

Neomezeně mohou studovat na německé vysoké škole vlastníci maturitního vysvědčení z gymnázia. Naopak ti, kteří úspěšně absolvovali obchodní akademii, průmyslovou školu, atd., se mohou ke studiu v Německu přihlásit po dokončení alespoň jednoho semestru na české vysoké škole a pouze v totožném anebo příbuzném oboru.

Kde jsou zavřené všechny školy a školky?

V celé zemi jsou nyní zavřené všechny školy a školky, restaurace, kulturní a sportovní zařízení i velká většina obchodů. V některých spolkových zemích mohou lidé ven, jen když k tomu mají pádný důvod.

Související příspěvky: