Jaký je výklad pracovního kapitálu?

Obsah

Jaký je výklad pracovního kapitálu?

Jaký je výklad pracovního kapitálu?

Výklad pracovního kapitálu a způsob výpočtu se liší v jednotlivých zemích. Jedná se část provozního kapitálu, která neustále obíhá firmou a “pracuje”. Výše pracovního kapitálu by měla být taková, aby odpovídala požadavkům hospodárnému provozu firmy. Tím se myslí například zásoby surovin, materiálu, pohledávek a hotovosti.

Co se používá pro výpočet pracovního kapitálu?

Pro výpočet pracovního kapitálu se používá poměrně jednoduchý vzorec. V rozvaze se sečtou položky zásob (inventory), pohledávky a finanční majetek. Rozvaha přitom obsahuje dvě části - aktiva, která představuje majetek, a pasiva, což je kapitál. Pod aktivy najdeme vedle dlouhodobého majetku oběžná aktiva, což jsou právě zásoby, ...

Proč dochází k řízení pracovního kapitálu?

Proto dochází k řízení pracovního kapitálu a všech jeho složek, které jsou: 1 peníze a peněžní ekvivalenty 2 zásoby 3 pohledávky More ...

Co je pracovní kapitál?

Pracovní kapitál, anglicky working capital je kapitál vázaný v oběžném majetku, protože v podniku neustále „pracuje“ (cirkuluje). Základní problémem řízení pracovního kapitálu je stanovení optimální hladiny investic do oběžného majetku a hledání možností, jak jej vhodně financovat.

Související příspěvky: