Jaké jsou věty vedlejších vět?

Obsah

Jaké jsou věty vedlejších vět?

Jaké jsou věty vedlejších vět?

PRAVIDLA – Druhy vedlejších vět Tak jako si nejsou rovni lidé nebo třeba silnice (vždy je můžeme rozdělit na hodně a méně důležité), nemusí ani jednotlivé věty v souvětí být vždy na stejné úrovni. Máme věty hlavní (řídící), tedy ty hodně důležité, na úrovni dálnic nebo urozených lidí.

Co znamená podmět v oznamovacích větách?

V oznamovacích větách bývá podmět (1. pád) na prvním místě ve větě. V tázacích větách se před podmětem ale můžou objevit ještě pomocná slovesa a případně i tázací výrazy. V následující tabulce jsou vidět všechny typy otázek v angličtině.

Co může být vedlejší věta na vedlejší věta?

Vedlejší věta může být: VEDLEJŠÍ VĚTA OTÁZKA NA VEDLEJŠÍ VĚTU SPOJOVACÍ VÝRAZY PODMĚTNÁ Kdo? Co? Kdo, co, že, aby PŘÍSUDKOVÁ Jaký? Jak, jaký PŘEDMĚTNÁ Ptáme se 2. – 7. p., Koho? Co? Že, aby, jak PŘÍVLASTKOVÁ Jaký? Který? Čí? Kdo, který, jenž, že,kde, kdy, jak, aby 9 more rows ...

Související příspěvky: