Co se týče osobních dopisů?

Obsah

Co se týče osobních dopisů?

Co se týče osobních dopisů?

Předmětem osobních dopisů mohou být pracovní záležitosti, např. jmenování pracovníka do funkce, doporučení, žádost o obchodní jednání, finanční příspěvek, poskytnutí mimořádného termínu, mimořádné podmínky smlouvy, ale i události společenského styku, např. blahopřání, poděkování, pozvání, omluva nebo projev soustrasti.

Jaké jsou zásady při úpravě dopisů?

Při úpravě dopisů se uplatňují například tyto zásady: 1 poštovní adresa odesílatele, popř. údaje o zápisu podnikatelského subjektu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci,... 2 dopis fyzické osoby zasílaný právnické osobě vždy začíná adresou odesílatele, 3 odvolací údaje lze uvádět buď ve sloupcové, nebo v řádkové podobě, 4 v dopisech bez popisků odvolacích údajů na předtisku... More ...

Jaké jsou osobní dopisy vedoucích pracovníků?

V dopisech do zahraničí se forma osobního dopisu obvykle nepoužívá. Pro osobní dopisy vedoucích pracovníků platí částečně odlišná doporučení než pro obchodní a úřední korespondenci. Podle ČSN 01 6910 se jejich úprava řídí těmito pravidly: datum a místo odeslání lze psát vlevo nebo vpravo,

Související příspěvky: