Jak opravit kořenové certifikáty?

Obsah

Jak opravit kořenové certifikáty?

Jak opravit kořenové certifikáty?

Na stránce První certifikační autority, a.s. klikněte v pravém menu na odkaz "Kořenové certifikáty I.CA". Instalaci všech aktuálních kořenových certifikátů I.CA provedete spuštěním aplikace I.CA RootMan. Klikněte na "odkaz certifikátu", popř. na stažený soubor certifikátu. Zvolte možnost "Otevřít".

Kdo je držitelem kořenového certifikátu?

První je certifikát podepsaný svým držitelem, který je umístěný v úložišti důvěryhodných kořenových certifikačních autorit, a druhý certifikát se vytvoří z prvního a uloží se do osobního úložiště umístění místního počítače nebo do osobního úložiště aktuálního umístění uživatele.

Jak instalovat kořenové certifikáty?

Je třeba instalovat kořenové certifikáty ze skupiny "Kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA 2". Kliknutím na odkaz "DER" se stáhne certifikát s příponou ".cer". Na stránce eIdentity klikněte na odkaz "Certifikáty certifikačních autorit eIdentity", v levém menu.

Jak vytvořit certifikáty self-signed?

Ve výchozím nastavení vytvoří rutina New-SelfSignedCertificate certifikáty, které jsou podepsané svým držitelem, a tyto certifikáty jsou nezabezpečené. By default, the New-SelfSignedCertificate cmdlet creates certificates that are self-signed and these certificates are insecure.

Související příspěvky: