Jaká je velikost atomu?

Obsah

Jaká je velikost atomu?

Jaká je velikost atomu?

Velikost atomu je taková, že ho můžeme zaznamenat pomocí maximálního zvětšení na transmisním elektronovém mikroskopu. Příkladem může být atom vodíku, který má poloměr 0,46 Å (tj. 10 -10 m) nebo atom cesia s poloměrem 2,72 Å.

Co je atomová hmotnost?

Atom je hmotná částice a s jeho hmotností úzce souvisí atomová hmotnostní konstanta mu, která je definována jako 1/12 klidové hmotnosti nuklidu uhlíku 126 C. Od této konstanty se odvozují veškeré relativní atomové hmotnosti prvků Ar a relativní molekulové hmotnosti molekul Mr .

Kdo je nejmenší část atomu?

Atom je nejmenší část hmoty, která je schopna podržet si všechny charakteristiky prvku. Skládá se z částic, které tvoří jednak atomový obal a označují se jako elektrony a jednak jádro atomu a ty se označují jako nukleony (protony a neutrony).

Co je stavba atomu?

3.2 Atom a jeho stavba 1 3.2.1 Jádro atomu. Jádro atomu se skládá z nukleonů (protonů a neutronů). Každý proton nese jednotkový pozitivní náboj,... 2 3.2.1.1 Stavba atomového jádra. Stavební částice jádra jsou směstnány na velmi malém prostoru a tak mezi kladně nabitými... 3 3.2.1.2 Radioaktivita. Vyjma 266 stabilních nuklidů jsou ostatní jádra nestabilní a samovolně se... More ...

Související příspěvky: