Proč jsou příjmy z dividend zdaněny?

Obsah

Proč jsou příjmy z dividend zdaněny?

Proč jsou příjmy z dividend zdaněny?

Příjmy z dividend jsou zdaněné u zdroje srážkovou daní, kterou odvádí společnost vyplácející dividendy. Řada poplatníků si však neuvědomí, že i dividendy z cenných papírů obchodovaných na pražské burze nemusí být zdaněny českou srážkovou daní, ale srážkovou daní státu, který dividendu vyplácí a za ...

Kde jsou nejvyšší dividendy v ČR?

Nejvyšší dividendy v ČR. České firmy vyplácí poměrně bohaté dividendy. Průměr dividendového výnosu u českých akciových společností je téměř 6 %, což je více než dvojnásobek evropského průměru, který je přibližně 2,6 %. Vyšší výnosnost najdete už jen v Lotyšsku, na Slovensku a v Černé Hoře.

Co jsou typy dividend?

Typy dividend 1 Peněžní dividendy. Jde o klasické dividendy, které jsou vypláceny ze zisků společnosti. V první řadě musí být vyplacení... 2 Dividendy ve formě akcií. Akciové dividendy označují poměrné rozdělení dodatečných akcií mezi akcionáře. Hodnota těchto... 3 Majetkové dividendy. Jde o typ výplaty ve formě jakéhokoliv majetku kromě peněz a akcií. Majetkové dividendy... More ...

Související příspěvky: