Co jsou závazky domácnosti?

Obsah

Co jsou závazky domácnosti?

Co jsou závazky domácnosti?

Majetek a závazky domácnosti 1 Osobní aktiva. Za osobní aktiva budeme považovat takový majetek, který nám přináší osobní příjmy. Je to takový majetek,... 2 Co jsou vhodná osobní aktiva. Je to vše, co přináší příjem svou existencí. ... Za osobní pasiva budeme považovat... 3 Co jsou typická osobní pasiva. 4 Majetek může být současně osobním aktivem i osobním pasivem. To, čím... More ...

Co je majetek?

Majetek (od „míti“, přechodník „maje“) je to, co člověk nebo instituce má čili vlastní.Majetek je souhrn veškerých statků, se kterými daný vlastník (fyzická nebo právnická osoba) může volně nakládat a kterými také ručí za své případné závazky.

Co jsou závazky z obchodního styku?

závazky z obchodního styku. závazky vůči dodavatelům, závazky z vystavených směnek, závazky vyplývající z přijatých záloh atd., závazky vůči zaměstnancům, závazky vůči státu, zdravotním pojišťovnám a institucím sociálního zabezpečení, závazky vůči společníkům a sdružení,

Jaké jsou základní závazky v podniku?

Mezi základní závazky v podniku patří: závazky z obchodního styku. závazky vůči dodavatelům, závazky z vystavených směnek, závazky vyplývající z přijatých záloh atd., závazky vůči zaměstnancům, závazky vůči státu, zdravotním pojišťovnám a institucím sociálního zabezpečení, závazky vůči společníkům a sdružení,

Související příspěvky: