Kde jsou největší ložisky kvalitních pískovců?

Obsah

Kde jsou největší ložisky kvalitních pískovců?

Kde jsou největší ložisky kvalitních pískovců?

Lokality s většími ložisky kvalitních pískovců, které se naopak na významnější díla dovážely i na větší vzdálenosti, daly pískovcům jména: 1 žehrovický – poblíž Kamenných Žehrovic na Kladensku, hrubozrnný, doložený už ve 14. století při stavbě katedrály sv. 2 hořický – poblíž Hořic, rozvoj od druhé poloviny 19. století, kdy zde i založena kamenická škola, použit např. na... More ...

Jaké jsou vlastnosti pískovce?

Složení pískovce se liší podle místa výskytu. Pískovec mívá velmi různé barvy: od šedé přes žlutou až k červené (indikuje přítomnost oxidů železa), někdy může být i vícebarevný. Snadno se drolí a zvětrává. Hojně se využívá ve stavebnictví, sochařství a ke kamenickým účelům.

Proč jsou litinové závaží bezpečnější?

Jsou bezpečnější, protože upuštění cementového kotouče je méně nebezpečné. Vnější vrstva umělé hmoty absorbuje nárazy, což minimalizuje riziko poškrábání podlahy. Vzhledem k materiálu, který se používá k tvoření závaží, jsou litinové závaží odolnější, zatímco cena cementových závaží je rozhodně nižší.

Související příspěvky: