Kdo jsou mistři v manažerské funkci?

Obsah

Kdo jsou mistři v manažerské funkci?

Kdo jsou mistři v manažerské funkci?

Sem patří mistři, vedoucí dílen, oddělení, vedoucí pracovních týmů. Základní podmínkou úspěšného vykonávání manažerské funkce je splnění nezbytných předpokladů pro realizaci řídící činnosti na dané úrovni. Autoritu manažera tvoří soubor předpokladů vrozených a získaných.

Kdo jsou manažeři?

Jsou to manažeři, kteří ovlivňují a koordinují všechny činnosti, přebírají odpovědnost za majitele. Sem patří rozmanitá skupina řídících pracovníků (vedoucí různých útvarů – např. ekonomický, personální, technologický úsek). Sem patří mistři, vedoucí dílen, oddělení, vedoucí pracovních týmů.

Kdo jsou manažeři v moderním managementu?

V moderním managementu jsou manažeři pokládáni za klíčové činitele na cestě k úspěchu. Manažeři v rámci své činnosti vykonávají manažerské funkce. Od kvality manažerů se dále odvíjí prosperita organizace.

Související příspěvky: