Co se týká Duševní poruchy?

Obsah

Co se týká Duševní poruchy?

Co se týká Duševní poruchy?

Platí to především pro osoby s duševním onemocněním, kterých se tato situace často dotýká. Obecné povědomí týkající se lidí s duševní poruchou je stále ještě na velmi nízké úrovni. To se projevuje převážně negativním společenským hodnocením.

Proč jsou duševně nemocní lidé hospitalizovaní?

Dlouhodobě duševně nemocní lidé hospitalizovaní v psychiatrické léčebně většinou žijí izolovaně a je nutné pro ně vytvořit zázemí s dlouhodobou podporou k dosažení jejich samostatného fungování. Transformace psychiatrické péče do podoby sociálního pobytového zařízení může nabídnout uživatelům nové možnosti.

Co je duševní zdraví?

Duševní zdraví se vyznačuje tím, že člověk dokáže přijímat, ale také zpracovávat informace, řešit problémy, logicky myslet, umí plánovat a plány uskutečňovat. Dokáže se zapojit do pracovního procesu, vytvářet nové věci, zúčastňovat se dění kolem sebe.

Související příspěvky: