Co jsou věty jednočlenné?

Obsah

Co jsou věty jednočlenné?

Co jsou věty jednočlenné?

Věty jednočlenné (bezpodmětné) Vyznačují se tím, že nemají základní syntaktickou dvojici (podmět, přísudek). Základem těchto vět je pouze slovesný tvar určitý, který stačí k tomu, aby byl jasně vyjádřen obsah věty.Tento tvar ale není ani podmětem, ani přísudkem.

Jaké jsou věty vedlejších vět?

PRAVIDLA – Druhy vedlejších vět Tak jako si nejsou rovni lidé nebo třeba silnice (vždy je můžeme rozdělit na hodně a méně důležité), nemusí ani jednotlivé věty v souvětí být vždy na stejné úrovni. Máme věty hlavní (řídící), tedy ty hodně důležité, na úrovni dálnic nebo urozených lidí.

Jaké jsou věty řídící?

Máme věty hlavní (řídící), tedy ty hodně důležité, na úrovni dálnic nebo urozených lidí. A vedle nich jsou tu také věty vedlejší (závislé), které je určitým způsobem doplňují. Právě na ně se v tomto článku zaměříme.

Související příspěvky: