Co jsou chemické reakce?

Obsah

Co jsou chemické reakce?

Co jsou chemické reakce?

Chemické reakce jsou děje, při kterých z výchozích látek (reaktantů) vznikají látky jiného složení (produkty); chemické reakce popisuje chemická rovnice. reaktanty = výchozí látky vstupující do chemické reakce produkty = nově vzniklé látky, vystupující z chemické reakce

Jak můžeme rozdělit chemické reakce?

Chemické reakce můžeme rozdělit dle různých kritérií, jako jsou například vnější změny, skupenství reaktantů, tepelné zabarvení (změna tepla v průběhu reakce) či typy přenášených částic. 1. Rozdělení chemických reakcí dle vnějších změn

Rozdělení chemických reakcí dle vnějších změn?

Rozdělení chemických reakcí dle vnějších změn Reakce skladné (syntézy) - z většího množství eduktů vzniká pouze jeden produkt, příkladem je přímé slučování zinku se sírou za vzniku sulfidu zinečnatého:

Jaké jsou typy reakcí?

Typy reakcí 1 přímá – vznik produktů 2 zpětná – reakce produktů za vzniku výchozích látek 3 vratná – přímá a zpětná reakce probíhají vzájemně More ...

Související příspěvky: