Co se týká agresivity?

Obsah

Co se týká agresivity?

Co se týká agresivity?

Denně se potýkáme s nepřeberným množstvím situací, problémů a nepříjemných událostí, při kterých se projeví naše vrozená agresivita. Na agresi a agresivitu musíme nahlížet z širšího hlediska, nejedná se pouze o negativní rys jedince, ale v určité míře je normální reakcí na ohrožení, kterému jsme vystaveni.

Jak se projevují agresivní poruchy?

Na vzniku agresivní poruchy se podílejí také genetické faktory, kouření a požívání alkoholu matkou v průběhu těhotenství, komplikovaný porod, úrazy hlavy, mrtvice, meningitida, hypoglykémie a u dětí poruchy pozornosti ( ADHD ).

Jak se projevuje agresivita?

Agrese se může projevovat fyzickým napadením, ale také verbálně, například urážkami a pomluvami. Sklon k nepřátelskému, útočnému jednání osob i živočichů, který se projevuje agresemi, se nazývá agresivita.

Jaké jsou podoby agrese?

Psychologický slovník uvádí následující podoby agrese: 1 altruistická – k ochraně druhých 2 anticipující – hájení vlastního teritoria 3 brachiální – násilí vedené na tělo oběti 4 dravčí – zaměřená na uvolnění kořisti 5 indukovaná – vyvolaná (s úmyslem zkoumat agresivní chování) 6 institucionální – násilné činy vykonané v rámci „lidské práce“ 7 mateřská – při ohrožení mláďat More ...

Související příspěvky: